گلوتامین مای پروتئین /گلوتامبن یک اسید آمینه غیر ضروری است که توسط بدن

ساخته می شود و بیشترین اسید آمینه ای است که در پلاسما و عضلات

اسکلتی یافت می شود. غلظت گلوتامین خون در یک فرد سالم  ۳ تا ۴ برابر

سایر اسیدهای آمینه می باشد. حدوداً ۶۰%  اسید آمینه درون سلولی را

تشکیل می دهد و تقریباً از عضلات به مقدار ۹ گرم در روز به داخل خون ترشح می شود.

تحقیقات انجام شده در مورد گلوتامین مای پروتئین به وضوح نشان داده است

این اسید آمینه به راحتی قادر است تا عضلات را از گزند تجزیه شدن پروتئین

در امان نگه داشته و پدیده مخرب آتروفی عضلات را به خوبی مهار کند.

این اسید آمینه نقش کلیدی در متابولیسم پروتئین، حجم سلولی و ضد کاتابولیسم دارد.

این اسید آمینه که به شکل مکمل نیز تهیه و عرضه می شود در افزایش حجم

سلول ها و در تشدید سنتز پروتئین در عضلات نقش مهمی را ایفا کرده و خواص

آنتی کاتابولیکی بسیار قدرتمندی نیز دارد.گفته می شود که گلوتامین تاثیر قدرتمندی

در افزایش میزان ترشح طبیعی هورمون رشد در بدن نیز داشته است.  لازم به توضیح

نیست که تاثیر هورمون رشد در افزایش حجم و قدرت عضلانی و در تشدید فرایند چربی سوزی بر همگان روشن و ثابت شده است.